Brukets historia från 1887 fram till idag
Iföverkens Industrimuseums utställning Sanitesporslin

Inside the museum

Parts of the museums permanent exhibition.

Iföverkens Industrimuseum utställning Chamottetillverkning
Iföverkens Industrimuseum utställning Chamottetillverkning
Iföverkens Industrimuseum utställning Gruvans historia
Iföverkens Industrimuseum utställning Gruvans historia
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer
Iföverkens Industrimuseum utställning Golvplattor och mosaik
Iföverkens Industrimuseum utställning Golvplattor och mosaik
Iföverkens Industrimuseum utställning Brännugnar
Iföverkens Industrimuseum utställning Brännugnar
Iföverkens Industrimuseum utställning Pressgodstillverkning
Iföverkens Industrimuseum utställning Pressgodstillverkning
Iföverkens Industrimuseum utställning Säkringar och motstånd
Iföverkens Industrimuseum utställning Säkringar och motstånd
Iföverkens Industrimuseum utställning Belysningsarmatur
Iföverkens Industrimuseum utställning Belysningsarmatur
Iföverkens Industrimuseum utställning Historisk kontorsmiljö
Iföverkens Industrimuseum utställning Historisk kontorsmiljö
Iföverkens Industrimuseum utställning Laboratorium
Iföverkens Industrimuseum utställning Laboratorium
Iföverkens Industrimuseum utställning Fackföreningar
Iföverkens Industrimuseum utställning Fackföreningar
Iföverkens Industrimuseum utställning Brandkåren
Iföverkens Industrimuseum utställning Brandkåren
Ifövverkens Industrimuseum utställning Sanitetgods
Ifövverkens Industrimuseum utställning Sanitetgods
Iföverkens Industrimuseum utställning Sanitetsgods 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Sanitetsgods 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Formar Sanitetsgods
Iföverkens Industrimuseum utställning Formar Sanitetsgods
Iföverkens Industrimuseum utställning Kontor 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Kontor 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer 2
Iföverkens Industrimuseum utställning Plasttillverkning
Iföverkens Industrimuseum utställning Plasttillverkning