Brukets historia från 1887 fram till idag
Interiör museum chamottetillverkning

Utställning

Interiör i museets utställning från chamottetillverkningen i början av 1900-talet