Interiör i museets utställning från chamottetillverkningen i början av 1900-talet