Interiör i museets utställning från chamottetillverkningen i början av 1900-talet

 • img_2602.jpg

  Iföverkens Industrimuseums utställning sanitesporslin
  Iföverkens Industrimuseums utställning sanitesporslin
 • img_2600.jpg

  Iföverkens Industrimuseum utställning isolatorer
  Iföverkens Industrimuseum utställning isolatorer
 • img_0528.jpg

  Iföverkens Industrimuseum utställning golvplattor och mosaik
  Iföverkens Industrimuseum utställning golvplattor och mosaik
 • img_2594.jpg

  Iföverkens Industrimuseum utställning säkringar och motstånd
  Iföverkens Industrimuseum utställning säkringar och motstånd
 • img_2596.jpg

  Iföverkens Industrimuseum utställning belysningsarmatur
  Iföverkens Industrimuseum utställning belysningsarmatur
 • img_2599.jpg

  Iföverkens Industrimuseum utställning historisk kontorsmiljö
  Iföverkens Industrimuseum utställning historisk kontorsmiljö

Delar av museets olika utställningsavdelningar