Brukets historia från 1887 fram till idag
Museets trädgård entré
Museets trädgård entré

Trädgård

Museets trädgård är anlagd av Erik Andersson, Bromölla Trädgårdsförening, med hjälp av idéella krafter från museet

Historik över bärgning av pråmen

Inledning Under hösten 1995 och våren 1996 bärgades en pråm från företagens sedimenteringsdammar. Den var då i mycket dåligt skick, men efter ett omfattande restaurerings- och konserveringsarbete som utfördes av arbetskraft från ALU, har den återfått sin forna stolthet. Den...