Brukets historia från 1887 fram till idag

Slamgjutning - en keramisk upplevelse

Christel Persson blev den första som nappade på vårt erbjudande om en keramisk upplevelse och fick en inblick i den ädla konsten att slamgjuta som är den keramiska teknik Iföverken är känd för. Med hjälp av våra kunniga medlemmar Kurt...

Var med om en keramisk upplevelse

På Iföverkens Industrimuseum har vi en levande keramisk verkstad där vi kontinuerligt tillverkar keramik i den teknik som i många år har använts på Iföfabrikerna. Nu kan du få vara med och gjuta din egen kruka som är en minireplik...
Museets trädgård entré
Museets trädgård entré

Trädgård

Museets trädgård är anlagd av Erik Andersson, Bromölla Trädgårdsförening, med hjälp av idéella krafter från museet

Kurs i informningsteknik

Muséet ordnade kurs i informingsteknik för lokala konstnärer. Det är en gammal arbetsmetod som användes vid tillverkningen av isolatorer på bruket förr, från förra seklets början fram till slutet av 1970-talet. Samtidigt passade man på att dokumentera metoden på film...

Historik över bärgning av pråmen

Inledning Under hösten 1995 och våren 1996 bärgades en pråm från företagens sedimenteringsdammar. Den var då i mycket dåligt skick, men efter ett omfattande restaurerings- och konserveringsarbete som utfördes av arbetskraft från ALU, har den återfått sin forna stolthet. Den...

Sidor