Brukets historia från 1887 fram till idag
Pråm i keramik skala 1:100 Saltkar
Pråm i keramik skala 1:100 Saltkar