Brukets historia från 1887 fram till idag
Iföverkens Industrimuseum utställning Säkringar och motstånd
Iföverkens Industrimuseum utställning Säkringar och motstånd