Brukets historia från 1887 fram till idag
Iföverkens Industrimuseum utställning Belysningsarmatur
Iföverkens Industrimuseum utställning Belysningsarmatur