Brukets historia från 1887 fram till idag
Iföverkens Industrimuseum utställning Historisk kontorsmiljö
Iföverkens Industrimuseum utställning Historisk kontorsmiljö