Brukets historia från 1887 fram till idag
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer
Iföverkens Industrimuseum utställning Isolatorer