Män vid gruvan

Iföverkens industrihistoria

Traktens geologi har gett möjlighet sedan bronsåldern att tillverka keramiska produkter av lera och bryta kalk för såväl jordbruk som industri.

I slutet av 1800-talet skickades geologer ut från Sveriges universitet för att kartlägga fyndigheter och Skåne visade sig ha stora tillgångar av lera och kalk som kunde användas i industriell verksamhet. Sådana fyndigheter hittades bl.a. på Ivön, och detta startade en industriepok i Bromölla.

Iföverkens industrihistoria kan delas upp i olika epoker från 1887 till nutid och finns dokumenterad i Iföverkens Industrimuseum och på denna hemsida.