Välkommen till Ivö klack utemuseum (testsida)

Denna sida är under uppbyggnad och kommer att ligga ute periodvis framtill att skyltarna är monterade i Ivö klack Naturreservat.

Sidan kommer att kompletteras med information om Reservatet, Geologin, Flora och Fauna, Fossiler mm.

I juni 2016 bildades naturreservatet på Ivö klack. Området har höga naturvärden, spännande geologi och industrihistoria samt rika fossillämningar.

Iföverkens Industrimuseum såg möjligheten att lyfta fram industrihistorien och kulturarvet från Ivö kalk- o kaolingrufva mellan 1887-1964.

En förstudie gjordes 2016-2017 och under 2018 har Länsstyrelsen, Ivö intresseförening och Iföverkens Industrimuseum arbetat fram material med målet att visa delar av kulturarvet som ett utomhusmuseum på Ivö klack under 2020.

Arbetet med att utforma ett Utemuseum tog under hösten 2019 en mer handgriplig inriktning och betongfundamenten för informationsskyltar, är nu uppsatta i hela Naturreservatet. Nedan en bild från Östra Kajen, Utlastningsplats.

Hemsidan Ivö klack utemuseum kommer man att nå från informationsskyltarna på Ivö klack genom den QR-kod som kommer att finnas i nedre höger hörn.

Klicka här på höger sidas rubriker  T.ex. GRUVANS HISTORIA.  (i mobil längst ner på sidan) 

Skyltar Ivö klack utemuseum

Se mer på Länsstyrelsens hemsida om Naturreservatet Ivö klack  https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/krist...

Iföverkens Industrimuseum kan göra inbokade guidningar på Ivö klack för grupper om minst 10 pers. Kostnad 50:-/pers. Ring 0456-405570 för bokning.