Brukets historia från 1887 fram till idag

MER INFORMATION OM LERANS VÄG TILL ELDFAST TEGEL

När man började bana av skalgruskalken i slutet av 1800-talet på Ivö klack så fanns kaolinleran där under.

Gruvan öst mot väst,spår och grävmaskin
Gruvan öst mot väst,spår och grävmaskin

Det var professor Gerard de Geer, verksam som statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU som upptäckte fyndigheterna av kaolin.

Professor de Geer beskriver geologin på Ivö och säger i sin rapport ”att mäktiga kalkstenslager täcker de äldre bildningarna, vilka i dessa trakter undgått uppmärksamheten tills man vid de nu avslutade undersökningarna på flera ställen anträffat dem”.

Se mer på GRUVANS HISTORIA.

Kalkbränning hade hävd i trakterna.

När man 1956 grävde grunden till äldreboendet Brogården i Bromölla upptäcktes små ”ugnar” som hål i marken och man hittade också lerkrukor från bronsåldern 500 år f.kr. Omfattningen tyder på att man kan tala om en verklig krukmakarverkstad.

En av de krukor man grävde fram finns på Iföverkens Industrimuseum i Bromölla. Det finns också lämningar från gamla ugnar bl.a. vid Balsbergsgrottan.

Bronsålderskruka
Bronsålderskruka

Kaolinleran från Ifvö grufva blev till chamotteprodukter i Bromölla från 1900-1960-tal.

När man krossat leran, slammat och bränt, krossas den igen till finkornig granulat som blandas samman med ishavslera från Näsum/Axeltorp. Denna blandning formade man sedan till olika former av eldfasta produkter som användes till glas- och järnugnar, gasverk, härdugnar, krematorieugnar etc.

Se Iföverkens historia/Axel Hermansenugnar 1905-1950.

Bilder från tillverkningen i Bromölla 1904-1905.

Anställda Ifö Kaolin och Chamottefabriks AB ca 300 st
Anställda Ifö Kaolin och Chamottefabriks AB ca 300 st

Axel Hermansen med sina ca 300 anställda i Bromölla

Verkm. Johannes Wendt på förmanskontoret
Verkm. Johannes Wendt på förmanskontoret

Verkmästare Johannes Wendt på sitt förmanskontor.

Nya slammeriet 1904 Bromölla
Nya slammeriet 1904 Bromölla

Nya slammeriet 1904 i Bromölla

Inne i slammeriet
Inne i slammeriet

Inne i slammeriet. Som du ser fanns det ingen elektricitet.

Råkaolin i slammeriet
Råkaolin i slammeriet

Råkaolin i slammeriet

Tillverkning chamotteprodukter
Tillverkning chamotteprodukter

Tillverkning av chamotteprodukter

Klappare i chamotten
Klappare i chamotten

Klappare i chamotten

Retortertillverkning i chamotten
Retortertillverkning i chamotten

Retortertillverkning i chamotten

Ritkontor i bruksvillan 1905
Ritkontor i bruksvillan 1905

Ritkontoret i bruksvillan 1905. På Iföverkens Industrimuseum finns ritningar på över 6000 st chamotteprodukter och förteckningar över de ca 1200 ugnskonstruktioner som såldes mellan 1905-1950.

Ifö Bromölla ca 1910
Ifö Bromölla ca 1910

Vy över fabriksområdet i Bromölla ca 1910

Ifö Kaolin & Chamottefabriks Aktiebolag ca 1910

Dagsproduktionen under 1910-talet:

  • Brända Chamotteprodukter 50.000 kg,
  • Slammad kaolin 150.000 kg,
  • Kalk 50.000 kg

Källor: Böckerna Bromölla, Samhälle och Industri vid Ivösjöns strand, 1986, och ”Den vita ön” En mosaik av material och människor, 1987, samt Iföverkens Industrimuseums arkiv.