Brukets historia från 1887 fram till idag

LÄR DIG MER OM IVÖ KLACKS GEOLOGI

Ivö klack har länge varit ett populärt besöksmål för alla som är intresserade av geologi. Här kan du nämligen se med egna ögon flera av geologins processer. Från den allra största skalan med hela kontinenter som flyter omkring, ned till vittring av små små lerpartiklar. Via länkarna här nedan kan du lära dig mer om vad som får kontinenterna att röra på sig och hur bergarter bildas och sedan bryts ned.

LÄNKAR

Förstå  plattektonik och kontinenternas historia
En film på fem minuter som visar hur jordens kontinenter har hängt ihop  

Bergarternas historia
En film som på ett enkelt sätt berättar om bergarternas kretslopp