Brukets historia från 1887 fram till idag

MER INFORMATION OM GRUVANS HISTORIA

Havsdrakar senoniska sjön
Havsdrakar senoniska sjön

Ivö klack Kalk o Kaolin
Ivö klack Kalk o Kaolin

Det började för ca 250 miljoner år sedan när den urbergsknalle som kallas Ivö klack började vittra med ca 1 millimeter/1000 år. Denna vittring av den röda graniten blev kaolinlera.

Det fortlöpte i 150 miljoner år till för ca 60 miljoner år sedan när Ivö klack var en ö i det senoniska havet. I havet fanns det förutom dinosaurliknande ödlor också mycket musslor och kräftdjur, som när de dog bildade ett kritlager eller som vi idag säger skalgruskalk.

Det blev ett ca 20 m tjockt kalklager som låg ovanpå den 40 m tjocka kaolinleran.

1858 bildades Sveriges geologiska undersökning SGU i Uppsala och forskare samt studenter fick uppdrag att i hela Sverige leta efter geologiska fyndigheter. 1889 utgav SGU och professor Gerard de Geer en skrift där han nämner kalk- och kaolinförekomsterna på Ivön.

Gerard de Geer var redan innan 1889 ”kompis” med veterinären på Årup William Abelgaard Nielsen som han delgav sina upptäckter på Ivön och att de var i den storlek så det gick att utnyttja industriellt.

Sagt och gjort, dr Nielsen började 1896 bygga en kalkugn på Koholmen, en liten holme utanför Bromölla, som blev till vid Ivösjöns sänkning 1874.

1887 bildades Nielsens & Comp. Kalk-och Kaolinbruk och de första åren tog man lösa kalkblock från Ivöns södra del, Nabben, och de seglades till Koholmen av Per Truedsson med sin vedskuta. Han fick 3,50 kr per last av Nielsen. Hämtningen på Nabben ökade och Truedsson köpte två segelskutor till som hans söner seglade, Pelle ”Tysk” och hans bror.

Per Truedssons skuta
Per Truedssons skuta

Kalkugn Koholmen
Kalkugn Koholmen

I början på 1890-talet började Nielsen bryta kalk på Ivö klack och detta blev av lokalbefolkningen kallat ”Grufvan”. 1896 började brytningen av kaolinlera då ett litet slammeri och två rundugnar färdigställdes i Bromölla och tillverkningen av eldfast tegel startade.

Karta gruvan Ivö klack 1903
Karta gruvan Ivö klack 1903

Arbetare i gruvan Ivö Klack
Arbetare i gruvan Ivö Klack

1895 bildade dr Nielsen Ifö Kalk- och Kaolinaktiebolag som ombildades 1899 till Arrende AB Ifö kaolinbruk. 1901 köptes arrendet av Axel Hermansen och han bildade Ifö Kaolinbruk A Hermansen

Stämpel Ifö Kaolinbruk A Hermansen
Stämpel Ifö Kaolinbruk A Hermansen

Detta var starten på en industriell brytning i gruvan som höll på till 1964. Mer om brytningens omfattning finns under KROSSEN.

Brytningen i gruvan 1908 visas i Youtube-länken http://www.youtube.com/watch?v=uAgffHfk2cg

1909 ändrades namnet till AB Ifö Chamotte & Kaolinverk och Ifö Cementfabriks AB när det köptes upp av Skånska Cement och familjen Wehtje. 1927 blev det AB Iföverken, vilket var namnet på bolaget till 1975.

Källor: Böckerna Bromölla, Samhälle och Industri vid Ivösjöns strand, 1986, och ”Den vita ön” En mosaik av material och människor, 1987, samt Iföverkens Industrimuseums arkiv.