Kalk o kaolinbrottet Ivö klack 2017

Utomhusmuseum på Ivö klack.

I juni 2016 bildades naturreservatet på Ivö klack. Området har höga naturvärden, spännande geologi och industrihistoria samt rika fossillämningar.

Iföverkens Industrimuseum såg möjligheten att lyfta fram industrihistorien och kulturarvet från Ivö kalk- o kaolingrufva mellan 1887-1964.

En förstudie gjordes 2016-2017 och under 2018 har Länsstyrelsen, Ivö intresseförening och Iföverkens Industrimuseum arbetat fram material med målet att visa delar av kulturarvet som ett utomhusmuseum på Ivö klack till hösten 2019.

Länsstyrelsen har under 2018 röjt vegetation som synliggör industrihistorien och ger tillgänglighet i reservatet.

Här kommer vi att visa det fortsatta arbetet under 2019. När utomhusmuseet är invigt blir denna sida en digital brygga för hur historien byggdes mellan Bromölla och Ivön.

Museet kan nu göra inbokade guidningar på Ivö klack för grupper om minst 10 pers. Kostnad 50:-/pers. Ring 0456-405570 för bokning.