Kalk o Kaolinbrottet höst 2019

Utomhusmuseum på Ivö klack.

I juni 2016 bildades naturreservatet på Ivö klack. Området har höga naturvärden, spännande geologi och industrihistoria samt rika fossillämningar.

Iföverkens Industrimuseum såg möjligheten att lyfta fram industrihistorien och kulturarvet från Ivö kalk- o kaolingrufva mellan 1887-1964.

Förman Larsson 1928 med arbetare i gruvfan Ivö klack

En förstudie gjordes 2016-2017 och under 2018 har Länsstyrelsen, Ivö intresseförening och Iföverkens Industrimuseum arbetat fram material med målet att visa delar av kulturarvet som ett utomhusmuseum på Ivö klack under 2020.

Länsstyrelsen har under 2018 röjt vegetation som synliggör industrihistorien och ger tillgänglighet i reservatet.

En film från 1908 visar hur brytningen i "grufvan" gick till och slammningen i Bromölla. https://www.youtube.com/watch?v=uAgffHfk2cg

1960 slutade transporterna av kaolinlera med pråmarna och 1964 slutade brytningen helt i "brottet". Film från 1959 visar hur det såg ut på Ivö klack. https://www.youtube.com/watch?v=YhFR9K6M4xU

Arbetet med att utforma ett Utemuseum har under hösten 2019 tagit en mer handgriplig inriktning och de betongfundament där informationsskyltar skall sitta, är nu uppsatta i hela Naturreservatet. Nedan en bild från Östra Kajen, Utlastningsplats

Invigning var planerad på Ivön den 26/4, men är inställt pga coronavirus.       Info om annan datum kommer.

Se mer på Länsstyrelsens hemsida om Naturreservatet Ivö klack https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/kristianstad/ivo-klack.html

Museet kan göra inbokade guidningar på Ivö klack för grupper om minst 10 pers. Kostnad 50:-/pers. Ring 0456-405570 för bokning.