Kalk o Kaolinbrottet höst 2019Kalk o kaolinbrottet Ivö klack 2017

Utomhusmuseum på Ivö klack.

I juni 2016 bildades naturreservatet på Ivö klack. Området har höga naturvärden, spännande geologi och industrihistoria samt rika fossillämningar.

Iföverkens Industrimuseum såg möjligheten att lyfta fram industrihistorien och kulturarvet från Ivö kalk- o kaolingrufva mellan 1887-1964.

En förstudie gjordes 2016-2017 och under 2018 har Länsstyrelsen, Ivö intresseförening och Iföverkens Industrimuseum arbetat fram material med målet att visa delar av kulturarvet som ett utomhusmuseum på Ivö klack till våren 2020.

Länsstyrelsen har under 2018 röjt vegetation som synliggör industrihistorien och ger tillgänglighet i reservatet.

En film från 1908 visar hur brytningen i "grufvan" gick till och slammningen i Bromölla. https://www.youtube.com/watch?v=uAgffHfk2cg

1954 upptecknade Folklivsarkivet i Lund uppgifter från anställda som jobbat i grufvan i början av 1900-talet. Nedan finns en berättelse av smedmästare Oskar Hagelin.

Berättelse 1954 Oskar Hagelin 1

1960 slutade transporterna av kaolinlera med pråmarna och 1964 slutade brytningen helt i "brottet". Film från 1959 visar hur det såg ut på Ivö klack. https://www.youtube.com/watch?v=YhFR9K6M4xU

Iföverkens Industrimuseum har under åren 2016-2019 på olika sätt sökt bidragsformer för finansiering av Utemuseumsprojektet, men tyvärr sade Riksantikvarieämbetet i juni 2019  NEJ för 3:e gången till en delfinansiering, men nu har Länsstyrelsen i Kristianstad hittat en finansiell lösning som säkrat möjligheten att i Ivö klacks Naturreservat sätta upp informationsskyltar som beskriver verksamheten som varit i kalk- o kaolinbrottet, geologin, fossilfyndigheter, flora o fauna, torparlivet och vandringsleder.

Se mer på Länsstyrelsens hemsida om Naturreservatet Ivö klack https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/kristianstad/ivo-klack.html

Museet kan göra inbokade guidningar på Ivö klack för grupper om minst 10 pers. Kostnad 50:-/pers. Ring 0456-405570 för bokning.